BIP

Mapa strony

             Struktura organizacyjna
             Statut
             Regulaminy organizacyjne
                   Inne dokumenty
             Zarządzenia dyrektora
       Oferty pracy
             Zamówienia publiczne -informacje
             Zamówienia publiczne - archiwum
                   Rok 2020
                   Rok 2019
       Wyniki kontroli
       ePUAP
       Wymagania prawne
             Ochrona Danych Osobowych
             Deklaracja dostepności
             Sygnaliści


stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.