BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 36 w Tychach:

Księga ewidencji uczniów
Księga ewidencji dzieci
Księga absolwentów
Księgi arkuszy ocen
Księgi druków ścisłego zarachowania
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
Rejestr zaświadczeń
Rejestr wypadków uczniów
Rejestr wydanych kart rowerowych
Rejestr uczniów korzystających ze zbiorów bibliotecznych
Ewidencja urlopów pracowników samorządowych
Ewidencja pracowników

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-07-05 09:30:38 Zmiana publikacji sp36
2 2019-07-05 09:29:16 Zmiana publikacji sp36
3 2019-07-05 09:23:07 Zmiana publikacji sp36


stronę wyświetlono 3042 razy Artykuł wyświetlony 3042 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.