BIP

Załatwianie spraw

Sekretariat szkoły:
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30


Dyrektor szkoły Danuta Wójcik przyjmuje skargi i wnioski-: wtorek 10.40 - 11.40
                           
Wicedyrektor Aneta Derej przyjmuje skargi i wnioski: środa 15.00-16.00

Wicedyrektor Halina Mazgaj przyjmuje skargi i wnioski: czwartek 11.00 - 12. 

Sekretariat przyjmuje interesantów, pisma, podania, skargi i wnioski.
Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową oraz e-mailową.
Sprawy rozpatrywane są zgodnie z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z KPA.
Pracownicy sekretariatu udzielają szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-12-09 09:40:16 Zmiana publikacji sp36
2 2012-11-14 15:26:50 Zmiana publikacji przedszkole21
3 2012-09-20 12:50:08 Zmiana publikacji sp36


stronę wyświetlono 3356 razy Artykuł wyświetlony 3356 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.