BIP

Informacje o jednostce

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach,
ul. Gen. Ch. de Gaulle`a 18
43-100 Tychy


                                      
Regon  001015676

Kontakt:
32 227 82 70
513032867

sp36@oswiata.tychy.pl
www.sp36.tychy.edu.pl
www.sp36tychy.pl

   Dyrektor szkoły:
  Danuta Wójcik

Wicedyrektorzy szkoły:
  Aneta Derej
Halina Mazgaj

Realizująca zadania głównego księgowego:
  Barbara Dziuban

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-06-15 10:43:17 Zmiana publikacji sp36
2 2019-09-02 11:26:15 Zmiana publikacji sp36
3 2019-02-25 11:27:53 Zmiana publikacji sp36


stronę wyświetlono 33302 razy Artykuł wyświetlony 33302 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.