BIP

Statut


Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.)

Zadania i zakres działalności określa:

Statut Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach
ul. Gen. Ch. de Gaulle`a 18

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-12-06 11:26:30 Zmiana publikacji sp36
2 2016-12-06 11:25:59 Zmiana publikacji sp36
3 2016-11-29 14:27:50 Zmiana publikacji sp36


stronę wyświetlono 1349 razy Artykuł wyświetlony 1349 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.