BIP

Struktura organizacyjna


STATUS PRAWNY:
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach jest jednostką organizacyjną Miasta Tychy prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

ORGANA SZKOŁY:
1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-09-17 09:18:03 Zmiana publikacji sp36
2 2012-09-17 09:16:45 Zmiana publikacji sp36
3 2012-09-17 09:12:14 Zmiana publikacji sp36


stronę wyświetlono 1306 razy Artykuł wyświetlony 1306 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.